توجه توجه : قیمت ها به روز می باشد.جهت خرید با وارد کردن کد تخفیف مخصوص اولین خریدها سورپرایز شوید (firstorder)

پرداخت بیعانه

محصول جدید

پرداخت بیعانه برای سفارشات که پرداخت در محل انجام می گیرد:

بیعانه برای سفارشات با ارزش فاکتور

(کمتر از 2 میلیون تومان  1000000ریال)

(کمتر از 5 میلیون و بیش از 2 میلیون تومان  2*1000000 ریال )

( بیش از 5 میلیون تومان مبلغ 3*1000000 ریال )

می باشد.

جزییات بیشتر

مبالغ بیعانه بر اساس ضریبی از 1000000 ریال می باشد

1,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

پرداخت بیعانه از طریق درگاه بانک فراهم می باشد.در حال حاضر بیعانه برای کلیه سفارشات با فاکتورهای کمتر از 2 میلیون تومن  100000تومان برای فاکتورهای با ارزش کمتر از 5 میلیون و بیش از 2 میلیون تومان  200000تومان و بیش از 5 میلیون تومان مبلغ 300000 تومان می باشد بدیهی است مبلغ بیعانه از کل فاکتور کسر می شود.

نحوه پرداخت بیعانه به این صورت  می باشد که بعد از انتخاب کالا و خرید کالا مراحل خرید را انجام می دهید . در مرحله پرداخت : پرداخت بیعانه را انتخاب می نمایید . و طبق فرمول ارائه شده مبالغ 100 و 200 و 300 را بر اساس انتخاب تعداد کالای بیعانه که 100000 تومان می باشد انجام می دهید.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

پرداخت بیعانه

پرداخت بیعانه

پرداخت بیعانه برای سفارشات که پرداخت در محل انجام می گیرد:

بیعانه برای سفارشات با ارزش فاکتور

(کمتر از 2 میلیون تومان  1000000ریال)

(کمتر از 5 میلیون و بیش از 2 میلیون تومان  2*1000000 ریال )

( بیش از 5 میلیون تومان مبلغ 3*1000000 ریال )

می باشد.