توجه توجه : قیمت ها به روز می باشد.جهت خرید با وارد کردن کد تخفیف مخصوص اولین خریدها سورپرایز شوید (firstorder)

samandehi

logo-samandehi

carpet kala

New products

 • rizmahi
  rizmahi

  riz mahi Embossed flowe1500 reeds 4500

  30,000,000 ریال
 • azin
  azin

  azin Embossed flowe1500 reeds 4500

  30,000,000 ریال
 • pendar
  pendar

  pendar -  700 reeds 10 color

  16,000,000 ریال
 • sana
  sana

  sana Embossed flowe1000 reeds 3000

  16,500,000 ریال
 • bagh moalagh
  bagh moalagh

  bagh moalagh Embossed flowe1000 reeds 3000

  16,500,000 ریال
 • khesht tala
  khesht tala

  khesht tala 1000 reeds 3000

  16,500,000 ریال
 • berke
  berke

  berke 1000 reeds 3000

  16,500,000 ریال
 • afshan esfahan
  afshan esfahan

  afshan esfahan 1000 reeds 3000

  16,500,000 ریال

Specials

 • diana
  diana

  diana  Embossed flowe1200 reeds

  19,530,000 ریال -7% 21,000,000 ریال

klim jajim There are 34 products.

per page
Showing 1 - 24 of 34 items
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 212 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 211 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 210 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 207 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 206 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 204 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 201 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 200 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 199 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 198 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 197 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 185 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 183 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 176 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 175 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 169 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 167 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 165 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 163 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 162 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 159 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 158 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 157 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
 • Quick view
  4,800,000 ریال Product available with different options

  Carpet weaving 156 Textile product Comfort 750 and 320 reeds

  4,800,000 ریال
  Add to cart More
  Product available with different options
Showing 1 - 24 of 34 items